Η Εταιρεία

Η ΠΑΡΑΓΩΝ ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης έρευνας και τεχνικών υπηρεσιών καθώς και την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας από τα Διεθνή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Έρευνας στην Ελληνική Βιομηχανία. Από τότε, προστέθηκε άλλος ένας στόχος στην αποστολή μας: η παροχή εξελιγμένων προϊόντων μέτρησης στην επιστημονική και βιομηχανική κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, η ΠΑΡΑΓΩΝ εξασφάλισε την αντιπροσωπεία και διανομή από κορυφαίους κατασκευαστές οργάνων υψηλής τεχνολογίας για την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες.

Η ΠΑΡΑΓΩΝ συνδυάζει την εκτενή γνώση ομάδας μηχανικών και τις ικανότητες αποδοτικής διοικητικής ομάδας, ώστε να παρέχει υπηρεσίες διαχείρησης, εξειδίκευσης, ή να συμμετέχει με επιτυχία σε ερευνητικά προγράμματα και τεχνικά έργα. Μέσα από τη συνεχή συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, η ΠΑΡΑΓΩΝ παραμένει στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων. Λόγω της συνεχούς ερευνητικής μας προσπάθειας, η ΠΑΡΑΓΩΝ επιλέχτηκε για να περιληφθεί στην «beta-testing group» της υπηρεσίας πληροφοριών κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης CORDIS.

Η ΠΑΡΑΓΩΝ στελεχώνεται από:
– Έμπειρους Μηχανικούς, εξειδικευμένους στους τομείς τους.
– Διοικητικά Στελέχη με εμπειρία στη διαχείρηση, αποτίμηση έργου και στην παροχή υπηρεσιών προς τους συνεργάτες-πελάτες.
– Εξειδικευμένα Στελέχη στην ανάπτυξη λογισμικού.
– Τεχνικά Στελέχη και τεχνολογία αιχμής σε μέσα για την ανάπτυξη εξειδικευμένων συσκευών.

Όπως είναι εμφανές από τις συνεργασίες μας, η εμπειρία των στελεχών μας, τα υψηλής τεχνολογίας μέσα που χρησιμοποιούνται και η συμμετοχή μας σε Εθνικά και Διεθνή έργα, είναι η εγγύηση για κάθε νέα συνεργασία. Εκτός των μονίμων στελεχών που απασχολούνται στην εταιρία, συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ και εδραιωμένο δίκτυο από εξωτερικούς συνεργάτες επιστήμονες. Αυτές οι συνεργασίες επιτρέπουν στην ΠΑΡΑΓΩΝ να αναλάβει πολύπλοκα έργα σε επιστημονικές περιοχές στις οποίες απαιτείται διαφορετική εξειδίκευση.