Η ΠΑΡΑΓΩΝ ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης έρευνας και τεχνικών υπηρεσιών καθώς και την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας από τα Διεθνή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Έρευνας στην Ελληνική βιομηχανία.

Καλωσορισατε στην ΠΑΡΑΓΩΝ.

ΠΑΡΑΓΩΝ δημιουργήθηκε το 1994 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης έρευνας και τεχνικών υπηρεσιών καθώς και την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας από τα Διεθνή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Έρευνας στην Ελληνική βιομηχανία..

Από τότε, προσθέσαμε άλλο έναν στόχο στην αποστολής μας: να παρέξουμε τα πιο εξελιγμένα προϊόντα στην επιστημονική και βιομηχανική κοινότητα. Γι’αυτό, η ΠΑΡΑΓΩΝ εξασφάλισε την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες της οργάνων υψηλής τεχνολογίας των άνω εταιριών.

Οι πόροι και η πείρα της ΠΑΡΑΓΩΝ είναι διαθέσιμοι για κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ως υπηρεσίες σε βιομηχανίες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Εκτός των μονίμων στελεχών που απασχολούνται στην εταιρία, συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες επιστήμονες. Αυτές οι συνεργασίες επιτρέπουν στην ΠΑΡΑΓΩΝ να αναλάβει πολύπλοκα έργα σε επιστημονικές περιοχές στις οποίες απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση.

περισσότερα

Τίτλος 1

Περιγραφή 1

Τίτλος 2

Περιγραφή 2

Τίτλος 3

Περιγραφή 3

Τίτλος 4

Περιγραφή 4

Ειδικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

Αισθητήρες & Δειγματοληψία

αναλυτικά…

Συστήματα Καταγραφής & Ελέγχου

αναλυτικά…

Φορητά Όργανα & Βαθμονομήσεις

αναλυτικά…

Αεροναυτική Τεχνολογία

αναλυτικά…

Ενέργεια & Παραγωγή

αναλυτικά…

Πλήρη Υποστήριξη Πελατών

αναλυτικά…

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντική Ενημέρωση

περιγραφή…

περισσότερα