Έρευνα Test

Η ΠΑΡΑΓΩΝ συνδυάζει την εκτεταμένη τεχνογνωσία της ομάδας των μηχανικών-ερευνητών της, οι οποίοι είναι ειδικοί στους τομείς τους, με τις ικανότητες μίας δυναμικής διοικητικής ομάδας. Αυτή η δομή δίνει στην Παράγων την δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας διοικητικές υπηρεσίες καθώς και να συμμετέχει με επιτυχία σε τεχνικά έργα, ή έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Οι πόροι και η τεχνογνωσία της εταιρείας μας είναι διαθεσιμα ανά πάσα στιγμή για συμμετοχή σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή για υπηρεσίες προς την βιομηχανία, κρατικούς ή και ιδιωτικούς οργανισμούς. Η ΠΑΡΑΓΩΝ ασχολείται ενεργά σε έρευνα στους παρακάτω τομείς:

▪   Ακουστική
▪   Έλεγχος Θορύβου & Δονήσεων
▪   Ενεργειακή Πολιτική
▪   Αεροναυπηγική
▪   Κατασκευαστική
▪   Μεταφορά καινοτομίας